Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9505
Nhan đề: CHINESE 2 - Lần 2 - HKI
Tác giả: Trịnh, Quảng Thang
Từ khoá: Tiếng Trung Quốc
Chinese
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9505
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Quản trị Khách sạn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K22D_CHINESE 2_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
CHINESE 2293.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.