Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9503
Nhan đề: Hệ thống vận chuyển = Systeme de transports - Lần 2 - HKI
Tác giả: Hồ, Trung Chánh
Từ khoá: Du lịch
Hệ thống vận chuyển
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9503
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_K21D-P_HE THONG VAN CHUYEN_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống vận chuyển = Systeme de transports723.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.