Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/932
Nhan đề: Bệnh viện nhi 400 giường thành phố Quãng Ngãi : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nhan Quốc, Trường
Nguyễn Thị Thu, Thảo
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Trang trí nội ngoại thất
Bệnh viện
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/932
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6308_1_Nguyen thi Thu Thao_A139109_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa162.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6308_2_Nguyen thi Thu Thao_A139109_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục186.43 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6308_3_Nguyen thi Thu Thao_A139109_Phan A.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần A: Phần mở đầu844.78 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6308_4_Nguyen thi Thu Thao_A139109_Phan B.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần B: Những hiểu biết về bệnh viện nhi5.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6308_5_Nguyen thi Thu Thao_A139109_Phan C.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần C: Phân tích đặc điểm khu đất xây dựng2.59 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6308_6_Nguyen thi Thu Thao_A139109_Phan D_E.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần D: Quy mô công trình - Phần E: Nhiệm vụ thiết kế bệnh viện nhi5.28 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6308_7_Nguyen thi Thu Thao_A139109_Phan F.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần F: Thuyết minh phương án thiết kế3.9 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.