Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/928
Nhan đề: Sân vận động Bình Dương : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Trần Anh, Tuấn
Nguyễn Kim, Trang
Từ khoá: Cấu tạo kiến trúc
Sân vận động
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/928
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_AR_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6304_1_Nguyen Kim Trang_A132349_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục766.28 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6304_2_Nguyen Kim Trang_A132349_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Lý do chọn đề tài580.37 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6304_3_Nguyen Kim Trang_A132349_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Những hiểu biết về thể loại đề tài488.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6304_4_Nguyen Kim Trang_A132349_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Đặc điểm khu đất xây dựng722.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6304_5_Nguyen Kim Trang_A132349_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Phân khu chức năng và qui mô300.33 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6304_6_Nguyen Kim Trang_A132349_Phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 5: Nhiệm vụ thiết kế710.03 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.