Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9269
Nhan đề: Công nghệ xử lý nước thải - Lần 1 - HKII
Tác giả: Trần, Thị Mỹ Diệu
Từ khoá: Xử lý nước thải
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & CNSH
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9269
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_CONG NGHE XU LU NUOC THAI_K22M_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ xử lý nước thải461.11 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.