Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9240
Nhan đề: Hệ thống phòng cháy chữa cháy - Lần 1 - HKII
Tác giả: Bùi, Ngọc Vũ
Từ khoá: Phòng cháy chữa cháy
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 9 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9240
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_HE THONG PHONG CHAY CHUA CHAY_K21_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống phòng cháy chữa cháy2.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.