Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9234
Nhan đề: Cấp thoát nước - Lần 1 - HKII
Tác giả: Trần, Thúc Tài
Từ khoá: Cấp thoát nước
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Kỹ thuật
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9234
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Kỹ thuật Nhiệt

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_CAP THOAT NUOC_K22NL_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Cấp thoát nước313.53 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.