Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/919
Nhan đề: Resort Biển Nha Trang : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn, Oanh
Lê Huy, Thắng
Từ khoá: Kết cấu kiến trúc
Trang trí nội ngoại thất
Resort
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/919
ISSN: D6333
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_AR_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6333_1_Le Huy Thang_A132609_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục324.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6333_2_Le Huy Thang_A132609_Phan 1_2_3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Giới thiệu về đề tài1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6333_3_Le Huy Thang_A132609_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Nội dung thiết kế4.56 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6333_4_Le Huy Thang_A132609_Phan 5_6.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 5: Giải pháp kết cấu4.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.