Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/917
Nhan đề: Trung tâm sinh hoạt văn hóa thành phố Cần Thơ : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Thị Việt, Hà
Nguyễn Dương, Phú
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Trang trí nội ngoại thất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/917
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6331_1_Nguyen Duong Phu_A135663_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa736.22 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6331_2_Nguyen Duong Phu_A135663_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục1.92 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6331_3_Nguyen Duong Phu_A135663_Phan 1_2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Phần mở đầu3.64 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6331_4_Nguyen Duong Phu_A135663_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Phân tích khu đất xây dựng9.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6331_5_Nguyen Duong Phu_A135663_Phan 4_5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Quy mô công trình - Phần 5: Nhiệm vụ thiết kế9.31 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6331_6_Nguyen Duong Phu_A135663_Phan 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 6: Thuyết minh phương án thiết kế17.7 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.