Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9168
Nhan đề: Hoa 2 (Chinese 2) - Lần 1 - HKII
Tác giả: Nguyễn, Hồng Nam
Từ khoá: Tiếng Hoa
Chinese
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Mô tả: 7 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9168
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_CHINESE 2_K23D_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Hoa 2 (Chinese 2)1.46 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.