Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9164
Nhan đề: Thực hành đại số tuyến tính - Lần 1 - HKII
Tác giả: Khưu, Minh Cảnh
Từ khoá: Toán học
Đại số
Đại số tuyến tính
Linear algebra
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Công nghệ Thông tin
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9164
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Công nghệ Thông tin

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_THUC HANH DAI SO TUYEN TINH_K24IT_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Thực hành đại số tuyến tính1.08 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.