Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/916
Nhan đề: Bảo tàng dân tộc thành phố Đà Lạt : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Bảo, Tuấn
Lê Hoàng, Phong
Từ khoá: Kiến trúc cảnh quan
Trang trí nội ngoại thất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/916
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6330_1_Le Hoang Phong_A132337_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục788.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6330_2_Le Hoang Phong_A132337_Phan 1_2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Giới thiệu tổng quát về đề tài - Phần 2: Tổng quan về thể loại công trình bảo tàng36.4 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6330_3_Le Hoang Phong_A132337_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Nội dung quy hoạch30.3 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6330_4_Le Hoang Phong_A132337_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Phân tích đặc điểm khu đất40.25 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6330_5_Le Hoang Phong_A132337_Phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 5: Nhiệm vụ thiết kế61.62 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.