Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9145
Nhan đề: Công nghệ sinh học động vật - Lần 1 - HKII
Tác giả: Trần, Thị Minh
Từ khoá: Công nghệ sinh học
Sinh học động vật
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Khoa Môi trường & CNSH
Mô tả: 6 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9145
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_CONG NGHE SINH HOC DONG VAT_K22S_L1_HK2.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sinh học động vật2.17 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.