Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9143
Nhan đề: Công nghệ sau thu hoạch - Lần 1 - HKII
Tác giả: Trần, Minh Tâm
Từ khoá: Chế biến nông sản
Bảo quản nông sản
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 11 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9143
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DT_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT_CONG NGHE SAU THU HOACH_K22S_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Công nghệ sau thu hoạch2.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.