Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/908
Nhan đề: Tổ hợp Trung tâm thương mại - Dịch vụ văn phòng - Căn hộ cho thuê Thủ Thiêm : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Quách Thế, Vinh
Nguyễn Trần, Trung
Dương Chí, Cường
Từ khoá: Kết cấu kiến trúc
Cấu tạo kiến trúc
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/908
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_AR_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6322_1_Duong Chi Cuong_A136715_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa210.77 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6322_2_Duong Chi Cuong_A136715_Phan 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 1: Mở đầu753.79 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6322_3_Duong Chi Cuong_A136715_Phan 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 2: Tìm hiểu về thể loại công trình1.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6322_4_Duong Chi Cuong_A136715_Phan 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 3: Phân tích về khu đất xây dựng988.04 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6322_5_Duong Chi Cuong_A136715_Phan 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 4: Nhiệm vụ thiết kế của đề tài502.9 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6322_6_Duong Chi Cuong_A136715_Phan 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần 5: Thuyết minh về công trình3.97 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.