Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9019
Nhan đề: Vật lý - Lý sinh - Lần 1 - HKI
Từ khoá: Vật lý
Lý sinh
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Y dược
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9019
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_YD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K24YD_VAT LY - LY SINH_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Vật lý1.01 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.