Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9016
Nhan đề: Sức bền vật liệu 1 - Lần 2 - HKI
Tác giả: Hoàng, Quốc Thanh
Từ khoá: Sức bền vật liệu
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Xây dựng
Mô tả: 5 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9016
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_XD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23X1,2,TN_SUC BEN VAT LIEU 1_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Sức bền vật liệu 11.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.