Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9013
Nhan đề: Kỹ thuật thi công - Lần 2 - HKI
Tác giả: Ngô, Quang Tường
Từ khoá: Kiến trúc
Kỹ thuật thi công
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Xây dựng
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9013
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_XD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K21X1,2_KY THUAT THI CONG_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Kỹ thuật thi công1.39 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.