Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9010
Nhan đề: Cấp thoát nước công trình - Lần 1 - HKI
Tác giả: Lê, Thiên Kim
Từ khoá: Cấp thoát nước
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Xây dựng
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9010
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_XD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K22X1,2_CAP THOAT NUOC CONG TRINH_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Cấp thoát nước công trình836.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.