Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9009
Nhan đề: Cơ học đất - Lần 1, 2 - HKI
Từ khoá: Cơ học đất
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Xây dựng
Mô tả: 4 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/9009
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_XD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K22X1,2,TN_CO HOC DAT_L1,2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ học đất1.05 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.