Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8984
Nhan đề: Ngữ pháp tiếng Nhật 3 - Lần 2 - HKI
Tác giả: Phạm, Duy Tài
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Xã hội và nhân văn
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8984
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23DP1,2_NGU PHAP TIENG NHAT 3_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Ngữ pháp tiếng Nhật 3831.19 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.