Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8958
Nhan đề: Đọc tiếng Nhật 3 - Lần 1 - HKI
Tác giả: Phạm, Duy Tài
Từ khoá: Tiếng Nhật
Japanese
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Xã hội và nhân văn
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8958
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Đông phương học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23DP1,2_DOC TIENG NHAT 3_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Đọc tiếng Nhật 3510.87 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.