Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8891
Nhan đề: Logistics quốc tế - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Minh Đức
Từ khoá: Logistics
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Thương mại & Quản trị Kinh doanh
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8891
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Kinh doanh Thương mại

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K21C3_LOGISTICS QUOC TE_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Logistics quốc tế638.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.