Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8825
Nhan đề: Luật hiến pháp - Đề 1, 2 - Lần 1 - HKI
Tác giả: Trương, Thị Minh Thùy
Từ khoá: Luật hiến pháp
Văn bản pháp luật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Luật
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8825
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_LK_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K24L_LUAT HIEN PHAP_DE 1, 2_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Luật hiến pháp357.05 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.