Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8822
Nhan đề: Toán kỹ thuật - Lần 2 - HKI
Tác giả: Vũ, Đỗ Huy Cường
Từ khoá: Toán kỹ thuật
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8822
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Công nghệ Sinh học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K23S_SINH LY THUC VAT_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Toán kỹ thuật296.34 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.