Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8812
Nhan đề: Các phương pháp sinh học xử lý môi trường - Lần 2 - HKI
Tác giả: Trương, Thế Quang
Từ khoá: Phương pháp sinh học
Xử lý môi trường
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Môi trường & Công nghệ Sinh học
Mô tả: 1 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8812
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_MS_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K21S_CAC PHUONG PHAP SINH HOC XU LY MOI TRUONG_L2_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Các phương pháp sinh học xử lý môi trường295.66 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.