Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8741
Nhan đề: Hóa học đại cương - Lần 1 - HKI
Tác giả: Nguyễn, Huỳnh Mai Hạnh
Từ khoá: Hóa học
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa học cơ bản
Mô tả: 2 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8741
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Khoa học Cơ bản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K24S, K24M, K24X_HOA HOC DAI CUONG_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Hóa học đại cương431.82 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.