Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/874
Nhan đề: Chung cư cao cấp Thủ Thiêm : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn, Việt
Nguyễn Trần, Trung
Mai Nguyễn Đức, Hạnh
Từ khoá: Kết cấu kiến trúc
Trang trí nội ngoại thất
Chung cư
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/874
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_AR_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6273_1_Mai Nguyen Duc Hanh_A114329_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa234.13 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6273_2_Mai Nguyen Duc Hanh_A114329_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục123.56 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6273_3_Mai Nguyen Duc Hanh_A114329_Chuong 1-2.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần A: Phần mở đầu641.02 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6273_4_Mai Nguyen Duc Hanh_A114329_Chuong 3-4.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần C: Khu đất xây dựng1.77 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6273_5_Mai Nguyen Duc Hanh_A114329_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần E: Nhiệm vụ thiết kế855.86 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6273_6_Mai Nguyen Duc Hanh_A114329_Chuong 6-7.pdf
  Giới hạn truy cập
Phần F: Thuyết minh phương án thiết kế2.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.