Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/868
Nhan đề: Bệnh viện Tim mạch thành phố Hồ Chí Minh - 400 giường : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn, Oanh
Dương Thiên, Vũ
Từ khoá: Trang trí nội ngoại thất
Bệnh viện
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/868
Bộ sưu tập: Năm học 2017-2018_DOAN_Kiến trúc

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6267_1_Duong Huu Thien Vu_A130929_Bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa183.69 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6267_2_Duong Huu Thien Vu_A130929_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục322.63 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6267_3_Duong Huu Thien Vu_A130929_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu tổng quát về đề tài3.06 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6267_4_Duong Huu Thien Vu_A130929_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Cơ sở thiết kế2.91 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6267_5_Duong Huu Thien Vu_A130929_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Quy mô công trình12.65 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6267_6_Duong Huu Thien Vu_A130929_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Phương án thiết kế21.51 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.