Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8671
Nhan đề: Hệ thống vận chuyển (Systeme de transports) - Lần 1 - HKI
Tác giả: Hồ, Trung Chánh
Từ khoá: Systeme de transports
Tourism
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Mô tả: 3 tr.
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8671
Bộ sưu tập: Năm học 2018-2019_DA_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K21D-P_HE THONG VAN CHUYEN (SYSTEME DE TRANSPORTS)_L1_HKI.pdf
  Giới hạn truy cập
Hệ thống vận chuyển (Systeme de transports)521.89 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.