Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8620
Nhan đề: Design mechanical electrical system for - Hera phamaceutical factory = Thiết kế hệ thống cơ điện cho nhà máy dược HEPA
Tác giả: Bùi, Hoàng Thiện Bảo
Đinh, Tiến Đạt (SVTH)
Nguyễn, Duy Tuệ (GVHD)
Từ khoá: Hệ thống cơ điện
Nhà máy dược
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8620
ISSN: D7736
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7736_1_Thiết kế hệ thống cơ điện_Contents.pdfContents112.78 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_2_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 1.pdfChapter 1 : overview of building185.79 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_3_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 2.pdfChapter 2: design contents128.84 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_4_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 3.pdfChapter 3 : calculating cooling load584.1 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_5_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 4.pdfChapter 4 :anlysis and select desgin plans112.48 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_6_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 5.pdfChapter 5 : calculation refrigerant cycle353.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_7_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 6.pdfChapter 6 : caculating and desgin condensers317.13 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_8_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 8.pdfChapter 8 :calculations of ancillary Equipment (devices secondary)128.79 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_9_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 9.pdfChapter 9 : calculating and set the air conditioning Diagram - choose ahu413.27 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_10_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 10.pdfChapter 10 : design delivery cold water piping systems to coolers317.32 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_11_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 11.pdfChapter 11: calculating select cooling tower468.94 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_12_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 12.pdfChapter 12 : duct aircontionding system desgin326.41 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_13_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 13.pdfChapter 13 :plumping system197.77 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_14_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 14.pdfChapter 14 : fire system346.26 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_15_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 15.pdfChapter 15 : electrical supply systems460.21 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7736_16_Thiết kế hệ thống cơ điện _Chapter 16.pdfChapter 16 : automated cooling system142.13 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.