Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8619
Nhan đề: Design cooling system for San miguel Viet Nam Corp factory = Thiết kế hệ thống lạnh nhà máy nước giải khát San miguel Viet Nam Corp
Tác giả: Nguyễn, Hoàng Sang
Nguyễn, Thị Mộng Vân
Lâm, Hồng Tín (SVTH)
Nguyễn, Hồng Phượng (GVHD)
Từ khoá: Hệ thống lạnh
Nước giải khát
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8619
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_KL,DAKhi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.