Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8618
Nhan đề: HVAC System design for SMC manufacturing VietNam = Thiết kế hệ thống điều hòa không khí nhà xưởng SMC Việt Nam
Tác giả: Châu, Minh Trí
Nguyễn, Thanh Bình
Đỗ, Vũ Tiến Đạt (SVTH);
Võ, Thiện Mỹ (GVHD)
Từ khoá: Điều hòa không khí
Nhà xưởng
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8618
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7733_1_Thiết kế hệ thống điều hòa không kh_Contents.pdfContents699.64 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_2_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 1.pdfChapter 1:overview of the project1.5 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_3_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 2.pdfChapter 2:extra cold load calculation1.41 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_4_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 3.pdfChapter 3: analysis of design options812.33 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_5_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 4.pdfChapter 4: calculate refrigeration1.03 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_6_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 5.pdfChapter 5 : calculation and select the chiller1.19 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_7_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 6.pdfChapter 6 : calculation of auxiliary equipment618.45 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_8_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 7.pdfChapter 7 : calculation and set the air conditioning Diagram - select ahu986.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_9_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 8.pdfChapter 8: the system design of cold water distribution Pipes to the cooler, condensate recovery system875.21 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_10_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 9.pdfChapter 9: calculation the cooling tower1.17 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_11_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 10.pdfChapter 10:design duct726.97 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_12_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 11.pdfChapter 11 : power supply system1.62 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_13_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 12.pdfChapter 12 : fire fighting system799.95 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_14_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 13.pdfChapter 13 : plumping system1.68 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7733_15_Thiết kế hệ thống điều hòa không khí_Chapter 14.pdfChapter 14 : operation and maintenance of work665.59 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.