Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8617
Nhan đề: Mep system design for factory jabil = Thiết kế hệ thống điều hòa không khí cho nhà xưởng Jabil Việt Nam
Tác giả: Hồ, Gia Hoàng
Nguyễn, Văn Chánh
Nguyễn, Minh Phụng (SVTH)
Đỗ, Trí Nhựt (GVHD)
Từ khoá: Điều hòa không khí
Thiết kế
Nhà xưởng
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8617
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7732_1_Thiết kế hệ thống điều hòa_Cover.pdfCover19.63 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_2_Thiết kế hệ thống điều hòa_Contents.pdfContents62.79 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_3_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 1.pdfChapter 1 : building overview155.93 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_4_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 2.pdfChapter 2 : parameters design125.82 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_5_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 3.pdfChapter 3 :calculating cooling load579.24 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_6_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 4.pdfChapter 4 : design plan26.64 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_7_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 5.pdfChapter 5 : calculation refrigerant cycle312.79 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_8_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 6.pdfChapter 6 : select and calculation refrigerant cycle283.67 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_9_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 7.pdfChapter 7 : calculate and selection compressor 7.1 calculate and selection compressor93.44 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_10_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 8.pdfChapter 8 : calculate design condenser245.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_11_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 9.pdfChapter 9 :calculation and design the evaporator269.66 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_12_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 10.pdfChapter 10 : calculation of equipment accessories144.08 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_13_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 11.pdfChapter 11 : caculation cooling tower263.29 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_14_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 12.pdfChapter 12 :design delivery cold water piping systems to coolers656.12 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_15_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 13.pdfChapter 13 : calculation air distribution ducts841.23 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_16_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 14.pdfChapter 14 : design ventilation system370.66 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_17_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 15.pdfChapter 15 : automation system108.82 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_18_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 16.pdfChapter 16 : fire system462.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_19_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 17.pdfChapter 17: electric system366.7 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_20_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 18.pdfChapter 18 : calculation of water drainage system design300.22 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_21_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 19.pdfChapter 19 : operation-maintenance of mechanical and electrical system130.99 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7732_22_Thiết kế hệ thống điều hòa_Chapter 20.pdfChapter 20 : conclusion and recommendations51.89 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.