Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8616
Nhan đề: Design mechanical electrical system for the friendship = Thiết kế hệ thống cơ điện tòa nhà Friendship tower
Tác giả: Trần, Vân Trường
Ngô, Huỳnh Hân Hân
Phan, Hữu Phong
Võ, Thiện Mỹ
Từ khoá: Hệ thống cơ điện
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8616
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7728_1_Thiết kế hệ thống cơ điện_Cover.pdfCover21.38 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7728_2_Thiết kế hệ thống cơ điện_Contents.pdfContents58.73 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7728_3_Thiết kế hệ thống cơ điện_Chapter 1.pdfChapter 1: overview of works153.54 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7728_4_Thiết kế hệ thống cơ điện_Chapter 2.pdfChapter 2 : design calculation of ventilation systems-air conditioner3.04 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7728_5_Thiết kế hệ thống cơ điện_Chapter 3.pdfChapter 3 : fire system257.55 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7728_6_Thiết kế hệ thống cơ điện_Chapter 4.pdfChapter 4 : calculation of water drainage system design275.83 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7728_7_Thiết kế hệ thống cơ điện_Chapter 5.pdfChapter 5 : power supply system455.38 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7728_8_Thiết kế hệ thống cơ điện_Chapter 6.pdfChapter 6 : operation and maintenance of18.9 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7728_9_Thiết kế hệ thống cơ điện_Chapter 7.pdfChapter 7 : conclusion and recommendations16.58 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7728_10_Thiết kế hệ thống cơ điện_APPENDIX.pdfAPPENDIX4.33 MBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.