Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8615
Nhan đề: Design mechanical electrical system for international finance tower = Thiết kế ĐHKK tháp tài chính quốc tế 220 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Tác giả: Trương, Huy Hoàng
Võ, Duy Linh (SVTH)
Võ, Thiện Mỹ (GVHD )
Từ khoá: Hệ thống cơ điện
Thiết kế
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang,
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8615
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7727_1_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Cover.pdfCover43.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_2_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Contents.pdfContents75.77 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_3_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 1..pdfChapter 1 : over view of building and design content110.82 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_4_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 2.pdfChapter 2 : calculation design of ventilation - air conditioning system133.29 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_5_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 3.pdfChapter 3 : cooling load calculating2.93 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_6_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 4.pdfChapter 4 : analysis and select design plans56.1 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_7_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 5.pdfChapter 5 : calculate and set the air conditioning diagram choose fcu348.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_8_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 6.pdfChapter 6 : calculation refrigerant cycle362.46 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_9_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 7.pdfChapter 7 : calculating design condenser374.87 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_10_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 8.pdfChapter 8 : calculator and design the evaporate684.67 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_11_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 9.pdfChapter 9 : caculation cooling tower261.05 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_12_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 10.pdfChapter 10 : design delivery cold water piping systems to coolers689.35 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_13_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 11.pdfChapter 11 : design the duct system793.77 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_14_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 12.pdfChapter 12 : fire protection equipment and systems1.14 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_15_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 13.pdfChapter 13 : plumping system588.55 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_16_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 14.pdfChapter 14: electric power supply system1.09 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7727_17_Thiết kế ĐHKK tháp tài chính_Chapter 15.pdfChapter 15 : operation and maintenance of water chiller system73.65 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.