Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8614
Nhan đề: Design mechanical electrical system for Vincom Mega mall Thao Dien = Thiết kế công trình trung tâm thương mại Vincom Thảo Điển
Tác giả: Đoàn, Ngọc Phục
Lê, Thành Đạt
Nguyễn, Trường Sơn (SVTH)
Võ, Thiện Mỹ (GVHD)
Từ khoá: Thiết kế công trình
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8614
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_NL_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D7725_1_Thiết kế công trình trung tâm_Cover.pdfCover352.87 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_2_Thiết kế công trình trung tâm_Contents.pdfContents582.94 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_3_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 1.pdfChapter 1: project overview1.13 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_4_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 2.pdfChapter 2: design contents603.91 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_5_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 3.pdfChapter 3: air conditioning calculation method2.97 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_6_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 4.pdfChapter 4: analysis and select design plans522.51 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_7_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 5.pdfChapter 5: calculating and establishing air conditioning - selection 1. Of fcu970.73 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_8_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 6.pdfChapter6: features & options cycle compressor1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_9_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 7.pdfChapter 7: calculating equipment condensation1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_10_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 8.pdfChapter 8: design evaporator908.34 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_11_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 9.pdfChapter 9: calculation ofauxiliaryequipment1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_12_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 10.pdfChapter 10:design delivery cold water piping systems to coolers2.77 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_13_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 11.pdfChapter 11: duct airconditioning system design1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_14_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 12.pdfChapter 12: bms system1.34 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_15_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 13.pdfChapter 13: fireprotection system867.19 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_16_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 14.pdfChapter 14: electrical supply systems1.43 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_17_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 15.pdfChapter 15: water supply and drainage system1.53 MBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_18_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 16.pdfChapter 16: calculation of primary estimates732.72 kBAdobe PDFXem/Tải về
D7725_20_Thiết kế công trình trung tâm_Chapter 18.pdfChapter 18:conclusions and recommendations480.19 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.