Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8506
Nhan đề: TCCS 05: 2014/CHHVN Tiêu chuẩn cơ sở - Cảng du thuyền - Yêu cầu thiết kế
Tác giả: Bộ GTVT
Từ khoá: Cảng du thuyền
Tiêu chuẩn thiết kế
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Bộ GTVT
Mô tả: 60 tr. ; 4.47 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8506
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL353_TCCS 05-2014-Cang du thuyen.pdf
  Giới hạn truy cập
TCCS 05: 2014/CHHVN Tiêu chuẩn cơ sở - Cảng du thuyền - Yêu cầu thiết kế4.58 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.