Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8505
Nhan đề: Chính sách dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc tại chính quyền cơ sở: Hội nghị tập huấn Vai trò của đại biểu HĐND với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương
Tác giả: Phạm, Trọng Cường
Từ khoá: Chính sách dân tộc
Năm xuất bản: 2007
Nhà xuất bản: Văn phòng Quốc hội
Mô tả: 39 tr. ; 467 KB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8505
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL352_chinh sach dan toc…chinh quyen co so.pdf
  Giới hạn truy cập
Chính sách dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc tại chính quyền cơ sở467.4 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.