Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8504
Nhan đề: QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. P. 2: công trình công cộng ngầm . 2.1: gara ô tô
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Công trình ngầm
Thiết kế ngầm
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Mô tả: 27 tr.; 491 KB (Đề án mở ngành Luật học)
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8504
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL351_QCVN 08-2009-BXD.doc
  Giới hạn truy cập
QCVN 08 : 2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. P. 2: công trình công cộng ngầm . 2.1: gara ô tô491.5 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.