Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8503
Nhan đề: QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: An toàn lao động
Công trình
Nhà cửa
Năm xuất bản: 2010
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Mô tả: 60 tr.; 915 KB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8503
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL350_QCVN 06-2010-BXD.doc
  Giới hạn truy cập
QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình915.5 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.