Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8502
Nhan đề: QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dụng sử dụng năng lượng hiệu quả
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Quy chuẩn xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Mô tả: 29 tr. ; 624 KB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8502
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL349_QCVN 09-2013-BXD.doc
  Giới hạn truy cập
QCVN 09:2013/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dụng sử dụng năng lượng hiệu quả624.5 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.