Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8501
Nhan đề: QCVN 45 : 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách
Tác giả: Bộ Giao thông vận tải
Từ khoá: Quy chuẩn xây dựng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Bộ Giao thông vận tải
Mô tả: 59 tr. ; 614 KB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8501
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL348_QCVN 45-2012-BGTVT.doc
  Giới hạn truy cập
QCVN 45 : 2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bến xe khách177 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.