Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8500
Nhan đề: QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Quy chuẩn xây dựng
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Mô tả: 59 tr.; 614 KB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8500
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL347_QCXDVN 01 - 2008 -BXD.pdf
  Giới hạn truy cập
QCXDVN 01: 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam quy hoạch xây dựng614.88 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.