Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8499
Nhan đề: QCXDVN 05 : 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe
Tác giả: Bộ Xây dựng
Từ khoá: Quy chuẩn xây dựng
Năm xuất bản: 2008
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8499
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL346_QCXDVN 05-2008-BXD.doc
  Giới hạn truy cập
QCXDVN 05 : 2008/BXD Quy chuẩn xây dựng Việt Nam: Nhà ở và công trình công cộng - An toàn sinh mạng và sức khỏe235 kBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.