Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8498
Nhan đề: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BXD số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng
Tác giả: Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng
Từ khoá: Quy chuẩn xây dựng
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Mô tả: 30 tr. ; 11.7 Mb
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8498
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL345_QCVN 02-2009-BXD.doc
  Giới hạn truy cập
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2009/BXD số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng12.04 MBMicrosoft WordXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.