Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8497
Nhan đề: International Financial Reporting Standard 3(IFRS 3): Business Combinations (for information purposes only)
Tác giả: EC staff
Từ khoá: Chuẩn mực kế toán
Accounting Standards
Năm xuất bản: 2011
Mô tả: 32 tr. ; 215 KB
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8497
Bộ sưu tập: Năm học 2018 - 2019_VBL_TK

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
VBPL343_Chuan muc IFRS 3 Business Combinations.pdf
  Giới hạn truy cập
International Financial Reporting Standard 3(IFRS 3): Business Combinations215.21 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.