Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/839
Nhan đề: Trung tâm sinh hoạt văn hóa Thành phố Vũng Tàu : Thuyết minh Đồ án tốt nghiệp
Tác giả: Nguyễn Văn, Oanh
Huỳnh Ngọc, Phát
Từ khoá: Thiết kế công trình kiến trúc
Âm thanh
Trung tâm văn hóa
Năm xuất bản: 2018
Nhà xuất bản: Trường Đại học Văn Lang
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/839
Bộ sưu tập: Năm học 2017 - 2018_AR_KL,DA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
D6249_1_Huynh Ngoc Phat_A132336_bia.pdf
  Giới hạn truy cập
Bìa502.17 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6249_2_Huynh Ngoc Phat_A132336_Muc luc.pdf
  Giới hạn truy cập
Mục lục100.01 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6249_3_Huynh Ngoc Phat_A132336_Chuong 1.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 1: Giới thiệu tổng quát về đề tài1.12 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6249_4_Huynh Ngoc Phat_A132336_Chuong 2.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 2: Cơ sở thiết kế25.94 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6249_5_Huynh Ngoc Phat_A132336_Chuong 3.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 3: Phân tích khu đất8.6 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6249_6_Huynh Ngoc Phat_A132336_Chuong 4.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 4: Chỉ tiêu kỹ thuật758.42 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6249_7_Huynh Ngoc Phat_A132336_Chuong 5.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 5: Nhiệm vụ thiết kế1.29 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6249_8_Huynh Ngoc Phat_A132336_Chuong 6.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 6: Phương án thiết kế9.21 MBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu
D6249_9_Huynh Ngoc Phat_A132336_Chuong 7.pdf
  Giới hạn truy cập
Chương 7: Phụ lục130.14 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.