Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8353
Nhan đề: Thống kê xã hội - Lần 2 - HKII
Tác giả: Phạm, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Thống kê xã hội
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Du lịch
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8353
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_DL_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_L2_1516HKII_19D_THONGKEXAHOIHOC.pdf
  Giới hạn truy cập
Thống kê xã hội - Lần 2 - HKII55.68 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.