Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8352
Nhan đề: Cơ học cơ sở - Lần 1 - HKII
Từ khoá: Cơ học
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Khoa Xây dựng
Định danh: http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/8352
Bộ sưu tập: Năm học 2015 - 2016_XD_ĐA

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DA_K21X_COHOCCOSO_L1_HKII.pdf
  Giới hạn truy cập
Cơ học28.27 kBAdobe PDFXem/Tải về  Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.